När du väljer oss för dina Energideklarationer är detta vad du kan förvänta dig att vi levererar!

Vi kan hjälpa dig tackla frågeställningar som rör energi och klimat i fastigheter. Hos oss hittar du den kompetens och erfarenhet som gör att vi kan bedöma helheten hos dina fastigheter. När du väljer oss som din samarbetspartner vid genomförandet av energideklarationer för dina fastigheter får du samtidigt tillgång till vårt kunnande inom vårt bolag och dess nätverk. Eks har väl etablerade kontakter inom energi- och klimatfrågor både inom utbildningsväsendet, producenter, leverantörer och installatörer.

Vi hjälper dig uppnå en långsiktig, säker funktion för dina anläggningar. Med detta som plattform garanterar vi dig en hög kostnadseffektivitet och det där med akututryckningar från VVS-firmor – det behöver du inte tänka på mer.

Slutsatserna från energideklarationen använder vi till att föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra funktion, inneklimat och energieffektivitet. Vi ser varje fastighet som en unik byggnad. De rekommendationer vi gör är skräddarsydda för varje objekt.

Det vi levererar till dig när du får energideklarationen av oss är givetvis helt i linje med Boverkets krav. Men, vi vill trycka på att vi får göra en besiktning av respektive fastighet på plats. Anledningen är väldigt enkel. Besiktningen ger dig väsentliga praktiska kommentarer om vad du bör undersöka mer i detalj utöver konkreta synpunkter på begränsningar i dina anläggningar och vilka förbättringar som kan ge dig fördelar.

Om detta upplägg är i linje med din kravprofil för din blivande samarbetspartner inom energi- och klimatkontroll bör du kontakta oss. Sätt ett mail med dina kontaktuppgifter till vår Regionchef Ralph Krarup, så ringer vi upp dig.

Vi har fortfarande kapacitet att ta oss an ytterligare energideklarationer.

Niklas Olsson
0705-39 80 25
info@eksab.nu