Vad kan EKS göra för dig?

Du erbjuds vår kompetens inom:

  • Energiberäkningar
  • Energianalyser
  • Klimatutredningar
  • Loggningar av temperatur, fukt, koldioxid, ljud, radon m m
  • Upprättande av förfrågningsunderlag för energiåtgärder
  • Konstruktioner i AutoCad
  • Projektledning
  • OVK-besiktningar
  • Utredningar på ventilation
  • Värmetermografering

Tveka inte att kontakta oss för prisuppgift om du har behov av något av ovanstående - det kan du tjäna på!
Slå en signal till EKS, 040-630 46 40.