När du väljer oss för energi- och klimatfrågor är detta vad du kan förvänta dig att vi levererar!


Vi kan hjälpa dig tackla frågeställningar som rör energi och klimat i fastigheter. Hos oss hittar du den kompetens och erfarenhet som gör att vi kan bedöma helheten hos dina fastigheter. När du väljer oss som din samarbetspartner vid genomförandet av energilösningar för dina fastigheter får du samtidigt tillgång till vårt kunnande inom vårt bolag och dess nätverk. Eks har väl etablerade kontakter inom energi- och klimatfrågor både inom utbildningsväsendet, producenter, leverantörer och installatörer. Vi hjälper dig uppnå en långsiktig, säker funktion för dina anläggningar. Med detta som plattform garanterar vi dig en hög kostnadseffektivitet och det där med akututryckningar från VVS-firmor ? det behöver du inte tänka på mer.
Vi föreslår lämpliga åtgärder för att förbättra funktion, inneklimat och energieffektivitet. Vi ser varje fastighet som en unik byggnad. De rekommendationer vi gör är skräddarsydda för varje objekt.

Läs mer »

Är ditt hus energieffektivt?

Både ur miljösynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv har du allt att vinna på att försäkra dig om att ditt hus är energieffektivt.

Ska du sälja ditt hus?

Att visa för köparen att ditt hus är energieffektivt är ett bra säljargument!

Aktuellt

2008-09-12

Eksab ser varje fastighet som ett unikt objekt.

Läs mer »